NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CÙNG ĐỐI TÁC

1. Sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cùng Đối tác, chia sẻ cơ hội, chia sẻ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng Đối tác.

2. Quan tâm, hỗ trợ Đối tác cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Đối tác và công ty.

3. Bảo vệ khách hàng cho Đối tác, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.

4. Cùng đối tác mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối của Đối tác.

5. Mang tới khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.